Tzv. vojenská bytovka (Štúrova 5150) bola postavená ako posledný bytový dom na sídlisku Západ. Aj preto má ako jediný vlastné podzemné parkovisko, s kapacitou 75 miest. Síce to nestačí pre všetkých (pretože v dome je 117 bytov a asi 10 obchodných prevádzok), ale aj tak je to pre nich výrazná pomoc. No napriek tomu práve vodiči tohto domu zbytočne zhoršujú situáciu s parkovaním na okolitých uliciach.

1. Mnohí z tých, ktorí majú v podzemnej garáži vyhradené parkovacie miesto, ho často nevyužívajú. Jednoducho sa im tam nechce zájsť. Keď prechádzajú Novozámockou alebo Šmidkeho ulicou, a natrafia na voľné miesto, zaparkujú tam. Asi im je tak pohodlnejšie prísť ku svojmu vchodu. Ich miesto v podzemnej garáži zostane nevyužité. Avšak takto obsadzujú miesto tým vodičom, ktorí sú na parkovanie na ulici odkázaní. A v podstate aj vlastným susedom, keďže vyše 40 bytov vojenskej bytovky nemá parkovacie miesto v podzemnej garáži. 

Z legislatívneho hľadiska sa takéto konanie dá postihovať len ťažko (majiteľ parkovacieho miesta nemá zakázané parkovať niekde inde), avšak z hľadiska etického ide o hrubé porušenie zásad slušného spolunažívania, ktoré možno nazvať aj bezohľadnosťou.

No toto nie je jediný spôsob, ako vodiči – obyvatelia vojenskej bytovky komplikujú život iným vodičom – obyvateľom okolitých bytových domov.

2. Na svoju bytovku zo strany vnútrobloku umiestnili tabule s nápisom:

„ !!! SÚKROMNÝ POZEMOK !!!  Parkovanie vyhradené pre vlastníkov bytov a nájomcov nebytových priestorov s povolením SVBaNP 5150 Zvolen “

(SVBaNP = Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

SVBaNP 5150 vydalo vodičom so svojej bytovky vlastné parkovacie kartičky s povolením.  Na túto plochu sa vojde asi 20 zaparkovaných áut.  

Vojenská bytovka má takto k dispozícii necelých 100 parkovacích miest (75 v podzemnej garáži a tých asi 20 zo strany vnútrobloku). Vlastníci a nájomcovia však majú súhrnne áut viac. Ich vlastné parkovacie kapacity im teda nepostačujú, nadbytočné autá musia aj tak parkovať na priľahlých uliciach. To znamená, že vodiči vojenskej bytovky si zvyšujú svoj komfort parkovania na úkor svojich susedov – oni sami na iných uliciach parkujú bez obmedzenia, iným vodičom však na svojej ploche parkovať nedovolia.  

Obyvatelia bytovky zdôvodňujú zavedenie tohto zákazu tým, že to je ich súkromný pozemok. To je samozrejme pravda – podľa výpisu z katastrálnej mapy je predmetný pozemok 3410/456 (LV 7498) vo vlastníctve 133 subjektov, predovšetkým obyvateľov bytovky 5150.

No na sídlisku je veľká časť pozemkov nevysporiadaná, t.j. sú vo vlastníctve súkromných osôb.  Ak by podobné zákazové tabule boli umiestnené aj pred inými panelákmi a niekto by vydával akési svoje kartičky, parkovanie na sídlisku by sa prudko zhoršilo. Na sídlisku to našťastie funguje tak, že verejné dostupné parkovacie miesta sú k dispozícii všetkým vodičom, bez ohľadu na ich vlastnícky vzťah k pozemku. Obyvatelia vojenskej bytovky tak svojim „súkromníčením“ vytvárajú škodlivý precedens – sami nedodržiavajú to, čo žiadajú od iných (rešpektovanie súkromného majetku).   

Poznámka: Vymožiteľnosť zákazu vyplývajúceho z ich tabúľ na stene bytovky a ich parkovacích kartičiek je nulová. Mestská polícia podľa vlastného vyjadrenia rieši len priestupky dopravného značenia, ktoré je v súlade s platnými normami.

3. A možno ešte jeden postreh z vojenskej bytovky súvisiaci s parkovaním. Ako už bolo uvedené, obyvatelia vojenskej bytovky nedokážu vyriešiť svoje potreby parkovania vlastnými kapacitami. Preto musia parkovať aj v priľahlých uliciach. Je známe, že situácia s parkovaním je v tejto južnej časti sídliska je horšia ako v severnej. Preto Mesto, ale aj súkromní investori hľadajú práve v tejto časti vhodné plochy, kde by ešte bolo možné postaviť aspoň malé parkoviská, ktorými by sa zlá situácia trochu zmiernila.

Jednou z mála voľných plôch je aj tá medzi vojenskou bytovkou a Štúrovou ulicou. Ide o zelenú plochu s výmerou asi 5000 m2.

Vybudovanie 20-30 parkovacích miest (teda asi toľko, koľko chýba im samotným) by zabralo plochu asi 500 m2, t.j. iba 1/10 zo zeleného pozemku pred ich bytovým domom.

Obyvatelia vojenskej bytovky však takúto myšlienku odmietajú, pretože sa vraj z balkónov nechcú pozerať na parkovisko. Svoje autá teda parkujú pred cudzími balkónmi, kde sa na ich autá pozerajú iní, a oni sami sa pritom kochajú výhľadom na zeleň.

Ak by som mohol obyvateľom vojenskej bytovky niečo odporučiť, tak asi toto:

  • Ak máte svoje miesto v podzemnej garáži, parkujte tam. Veľmi tým pomôžete ostatným vodičom.
  • Odstráňte zákazové tabule zo strany vnútrobloku. Ukážete svojmu okoliu, že ste za rovnocenný prístup k parkovacím miestam na sídlisku.
  • Buďte aktívni a požadujte od vedenia Mesta urýchlené riešenie parkovania aj v tejto časti sídliska.
  • Zvážte možnosť vybudovania aspoň malého parkoviska v priestore medzi vašou bytovkou a Štúrovou cestou. Môže ísť napríklad o čiastočne zapustené parkovisko so zelenou strechou, takže neprídete o pekný výhľad.  


Stále dúfam, že parkovanie na sídlisku bude v dohľadnej dobe uspokojivo vyriešené. Dovtedy (ale zrejme aj potom) bude nevyhnutné správať sa navzájom s ohľaduplnosťou a toleranciou. V opačnom prípade si sami už aj tak dosť zlú situáciu s parkovaním zbytočne ešte zhoršujeme.