Na zasadaní MsZ 18.9.2023 v diskusii ku VZN o parkovaní primátor p. Maňka povedal: “V roku 2015 bola anketa aj medzi obyvateľmi sídliska Zvolen – Západ, v ktorej sa respondenti väčšinou vyjadrili, že odmietajú budovanie ďalších parkovacích miest na úkor zelene”.
Bol to jeden z dôvodov, prečo návrh regulácie nerieši budovanie nových parkovacích miest – veď predsa občania to odmietli.

Nebolo to prvý krát, čo sa vedenie pri diskusii o parkovaní vyhováralo na “väčšinu”.

Rovnaký argument použila aj bývalá primátorka p. Balkovičová na stretnutí s občanmi na Západe v roku 2017: “Na sídlisku Západ bola väčšina tých, ktorí sa zúčastnili ankety, za to, aby sa už nebudovali parkovacie miesta na úkor zelene.”
Bola to odvolávka na anketu, ktorá prebiehala v apríli 2015.

Zaujímalo ma, koľko ľudí vlastne bola tá “väčšina”.

Z prezentácie p. Balkovičovej z roku 2017 síce existuje videozáznam, ale tam sa konkrétny počet tej “väčšiny” nespomenul.

Tak som teda začal hľadať a zistil som, že v tom roku 2015 bol do každej domácnosti vo Zvolene doručený dotazník. Anketa zisťovala názory ľudí najmä na parkovanie, dotácie z mestského rozpočtu a mestskú hromadnú dopravu. Spolu bolo rozdaných vyše 17000 dotazníkov, vyplnených sa vrátilo 1569 dotazníkov, z toho bolo zo sídliska Západ 563 dotazníkov. Ale o tej “väčšine” som nenašiel nič.

Čisto teoreticky, väčšina z 563 môže byť napríklad iba 282 respondentov. V tom prípade by sa dalo p. primátorovi argumentovať petíciou z roku 2018, v ktorej sa za urýchlenú výstavbu parkovacích miest vyjadrilo vyše 500 západniarov, a ktorú samozrejme na MsZ nikto nespomenul.

Keďže som sa teda k tej “väčšine” nevedel dopracovať, na základe infozákona som Mesto požiadal o poskytnutie detailného vyhodnotenia anketových lístkov zo sídliska Západ. Zaujímal ma konkrétny počet odpovedí na jednotlivé otázky, resp. možnosti v ankete.

Správa z mesta ma prekvapila – dostal som informáciu, že “Mesto Zvolen písomne nevyhodnocovalo anketové lístky týkajúce sa parkovania na sídlisku Západ.”

Ako teda môžu predstavitelia mesta opakovane argumentovať “väčšinou” z ankety, ak tento údaj nebol nikdy vyhodnotený?

Požiadal som preto, aby mi bolo umožnené do anketových lístkov osobne nahliadnuť a urobiť si vlastné spočítanie jednotlivých odpovedí.

Na to som dostal ďalšiu prekvapivú odpoveď:

“Mesto Zvolen v súčasnosti už nedisponuje anketovými lístkami a ani ich iným vyhodnotením, ako Vám bolo zaslané. V zmysle Registratúrneho poriadku je archivačná doba takýchto písomností 5 rokov.”

Vyzerá to tak, že ak sa vedenie mesta nechce zaoberať výstavbou nových parkovacích miest, použije argument o “väčšine”, ktorá to odmietla. Čo na tom, že tá “väčšina” nebola nikdy vyhodnotená, a už sa to ani nedá.

Navyše, existujú celkom dobré dôvody predpokladať, že to tvrdenie vlastne ani nikdy nebolo pravdivé.

Ide tak o ďalší dielik do mozaiky pochybných tvrdení, ktoré boli použité na podporu zavedenia regulácie.