V piatok 20.10.2023 som napísal príspevok o tom, že počas diskusie na MsZ pri schvaľovaní VZN o parkovaní (dňa 18.9.2023) bola odvolávka na reguláciu parkovania v Trenčíne použitá nevhodne.
Príspevok som hneď v ten deň zverejnil vo FB skupine Zvolen-fórum:

(https://www.facebook.com/groups/zvolen.zv/posts/10160969799171638/)

Tam so schválením samozrejme nebol žiadny problém.

Príspevok som poslal aj do západniarskej skupiny Zvolen Západ-fórum. Tam sa mi ale zobrazila informácia o odmietnutí príspevku.
Na stránke sú uvedené pravidlá skupiny, ale bol som si istý, že nič z toho som v príspevku neporušil.

Napísal som preto administrátorovi p. Šufliarskemu, zaujímal ma dôvod odmietnutia:

P. Šufliarsky v odpovedi vyčíta, že príspevok „nerieši parkovanie“. A tiež som sa dozvedel, že ma nepotrebuje. Určie zaujímavá informácia, no stále som chcel vedieť, či bolo porušené nejaké pravidlo skupiny: 

Po jeho potvrdení, že žiadne pravidlo skupiny som neporušil, som sa obrátil so žiadosťou o pomoc na druhého administrátora skupiny A. Paľovovú:

Keďže som nepochodil ani u nej, následne som sa obrátil na všetkých troch moderátorov skupiny. To pomohlo, a po piatich dňoch sa príspevok nakoniec v skupine objavil.
A hoci sa pod ním objavila aj zaujímavá diskusia, zakrátko zase zmizol.

Tak som sa znovu obrátil na p. Šufliarskeho:

No žiaľ, nebol som úspešný, môj príspevok sa tam už neobjavil.
Takéto konanie administrátora považujem za neprijateľné.

Na jednej strane deklaruje, že skupina je určená pre „všetkých občanov, ktorých zaujíma problematika spolužitia na sídlisku Zvolen Západ-Tepličky a chcú sa podeliť o svoje postrehy“, a pre jej korektné fungovanie sú tam uvedené pravidlá, no na druhej strane do toho svojvoľne zasahuje mimo rámca tých pravidiel.

Nepodarilo sa mi síce presadiť zverejnenie príspevku, ale z odpovedí p. Šufliarskeho je zrejmé že:

  • Svojvoľne porušuje pravidlá zverejňovania príspevkov, pričom tieto pravidlá sám nastavil
  • Zneužíva svoju funkciu administrátora
  • Zrejme týmto spôsobom rieši nejaké osobné problémy („už vás nepotrebujem“)

Navyše, jeho odmietanie kritiky schválenej regulácie možno chápať ako priznanie, že s reguláciou to predsa len nie je až v takom poriadku, ako sa tvária jej podporovatelia.

Ak by išlo o súkromnú skupinu, ani by ma nenapadlo dožadovať sa zverejnenia príspevku. Skupina Zvolen Západ – fórum sa ale tvári ako slúžiaca obyvateľom sídliska, otvorená pre všetky témy týkajúce sa spoločného života a riadiaca sa tam uvedenými pravidlami.
To ale nie je pravda.

P. Šufliarsky by mal povedať jasne, že to jeho vlastná skupina, a bude ju riadiť tak, ako sa zachce jemu.
Alebo, ak má skupina byť naozaj takou, ako sa prezentuje, mal by byť schopný odložiť svoju ješitnosť, ego a neviem čo ešte, a umožniť korektnú diskusiu aj o témach, s ktorými sa on osobne nemusí stotožňovať. Prípadne prenechať funkciu administrátora niekomu schopnejšiemu.