Od mája 2024 má byť na sídlisku Západ spustená regulácia parkovania. Pozrime sa na to, čo sa o nej doteraz hovorilo a ako to bude v skutočnosti:

🔴 𝐍𝐚𝐣𝐩𝐫𝐯 𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐞 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 (𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐲)

“Pripravili sme systém rezidentského parkovania. Kým dôjde k jeho spusteniu, chceme vybudovať čo možno najviac parkovacích stojísk“ (L. Balkovičová, Zvolenské noviny č. 9, 2018)

“Nášmu sídlisku pomôže len veľkokapacitný parkovací dom, možno dva a následná regulácia” (I. Šufliarsky, zápisnica MsZ z30.4.2018)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Žiadne parkovacie miesta ani parkovacie domy sa nepripravujú. Regulácia bude spustená pri súčasnom počte parkovacích miest, ktorý je absolútne nedostatočný. Znamená to, že stovky áut so zakúpenou parkovacou kartou na sídlisku jednoducho nezaparkujú.

🔴 𝐏𝐫𝐯𝐞́ 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭̌ 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐮 𝐳𝐚𝐝𝐚𝐫𝐦𝐨

“Na každý byt bude jedna bezplatná rezidenčná karta. Na druhé a ďalšie auto už bude spoplatnená”
(I. Šufliarsky, FB skupina Zvolen Západ-fórum, 18.4.2023)

“Rezident ľahšie zaparkuje (zadarmo) len jedno auto na byt v uliciach zóny, a za ostatné auta bude platiť, tak ako budú platiť aj nerezidenti.
(I. Šufliarsky, FB skupina Zvolen Západ-fórum, 25.2.2023)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Prvé autá v domácnosti nedostanú parkovaciu kartu zadarmo, ale za ročný poplatok 20 eur.

🔴 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚́𝐜𝐢𝐚 𝐦𝐚́ 𝐳𝐚𝐛𝐫𝐚́𝐧𝐢𝐭̌ 𝐭𝐨𝐦𝐮, 𝐚𝐛𝐲 𝐧𝐢𝐞𝐤𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐧𝐚 𝐬𝐢́𝐝𝐥𝐢𝐬𝐤𝐮 𝐯𝐢𝐚𝐜 𝐚́𝐮𝐭

Už pri predstavení návrhu regulácie v roku 2017 v aule ZŠ zdôvodňovali predkladatelia potrebu regulácie tým, že niektoré domácnosti majú 3, 4, 5 či viac áut.

Bývalý viceprimátor pre dopravu V. Lupták hovoril o prípade, že niekto má na Západe autopožičovňu s mnohými vozidlami. Tento problém sa podľa neho vyrieši zavedením regulácie. (V. Lupták pre Beevam.sk, 20. októbra 2021).

“Sú ľudia čo majú dva a viac aut a práve oni vytvárajú ten problém … Je nemysliteľné, aby pri nedostatku miest si niekto odparkoval tri auta pred vchodom a sused ani jedno.” (I. Šufliarsky, FB PNZ 26.10.2018)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Parkovacie karty bude možné zakúpiť pre akýkoľvek počet vozidiel v domácnosti. Takže na sídlisku budú môcť aj naďalej parkovať viaceré autá jednej domácnosti. Ak má pán s požičovňou trvalý pobyt na sídlisku a rozhodne sa zakúpiť karty napríklad pre 20 svojich áut, tieto tu budú parkovať aj naďalej. Regulácia to vôbec nerieši.

🔴 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞́ 𝐥𝐞𝐧 𝐯𝐨 𝐯𝐞𝐜̌𝐞𝐫𝐧𝐲́𝐜𝐡 𝐚 𝐧𝐨𝐜̌𝐧𝐲́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐝𝐢𝐧𝐚́𝐜𝐡

Mesto si v posledných rokoch objednalo vypracovanie viacerých dokumentov, ktoré sa venovali parkovaniu na sídliskách. Všetky hovorili o tom, že parkovanie má byť regulované len vo večerných / nočných hodinách. Zdôvodňovali to tým, aby v tomto najmenej exponovanom čase mali na sídlisko voľný prístup návštevy alebo remeselníci:

18:00 – 06:00 hod (Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen, IRB, s. r. o., 2020)

18:00 – 08:00 hod (Realizácia regulovaného parkovania v zóne sídliska Západ – Tepličky, IPOS, s.r.o., 2022)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Parkovanie bude regulované celodenne, parkovanie bez karty alebo poplatku nebude možné.

🔴 𝐑𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐳𝐚𝐩𝐚𝐫𝐤𝐮𝐣𝐞 𝐥̌𝐚𝐡𝐬̌𝐢𝐞, 𝐚𝐬𝐩𝐨𝐧̌ 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐲́𝐦 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦

„Postupné rozširovanie regulovaného parkovania je jediný spôsob, ako uľahčiť parkovanie našim obyvateľom, ktorí majú vo Zvolene trvalý pobyt.“ (V. Maňka, zvolen.sk, Mesto rozšíri regulované parkovanie, 19.9.2023)

“Rezidenčnými kartami sa naozaj dosiahne, že tu bývajúci vodič (rezident) zaparkuje ľahšie ako doteraz.” (I. Šufliarsky, FB skupina Zvolen Západ-fórum, 18.4.2023)

“Rezidenčné parkovanie sa zavádza preto, aby sa uľahčilo zaparkovať domácim vodičom aspoň s jedným autom.” (I. Šufliarsky, FB skupina Zvolen Západ-fórum, 4.9.2023)

“V skratke a jednoducho povedané, cieľom regulovaného parkovania je poskytnúť obyvateľom bytových domov aspoň jedno isté parkovacie miesto v blízkosti ich bydliska.”

(Beevam.sk, článok “Aké výhody môže Zvolenu priniesť regulované parkovanie?” zo dňa 20. októbra 2021, kde bol urobený rozhovor s V. Luptákom)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Nájomníci (bez trvalého pobytu) budú mať možnosť zakúpiť abonentské parkovacie karty pre dve vozidlá. Všetky vozidlá s kartami si budú pri hľadaní miesta úplne rovnocenné, bez ohľadu na to, či ide o vozidlo rezidenta či abonenta. Rozhodovať bude len čas, kedy kto na sídlisko príde. Ak prídu skôr abonenti a zaplnia parkovacie miesta, tak podľa pravidiel regulácie to bude úplne v poriadku. Ostatné autá budú musieť sídlisko opustiť, a to aj v prípade, že pôjde o prvé či dokonca jediné vozidlo rezidenta. Obyvatelia s trvalým pobytom teda nebudú zvýhodnení.

🔴 𝐏𝐨 𝐳𝐚𝐯𝐞𝐝𝐞𝐧𝐢́ 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚́𝐜𝐢𝐞 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨𝐤

“Spoplatnením bude zrazu veľa miest voľných” (I. Šufliarsky. FB Parkuj na Západe 10. január 2021)

Aj p. primátor počíta s tým, že po spustení regulácie bude parkovacích miest na sídlisku dostatok:
“Regulácia nám ukáže, či treba budovať ďalšie parkovacie miesta, alebo to postačuje.”(V. Maňka, MsZ 18.9.2023)

𝐀𝐤𝐨 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐨𝐳𝐚𝐣: Parkovacích miest nie je dostatok ani pre prvé vozidlá v domácnosti. Nie je žiadny dôvod očakávať, že parkovacích kariet bude zakúpených tak málo, aby existujúce parkovacie miesta stačili.

***

𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚́𝐜𝐢𝐚 𝐯𝐲𝐬̌𝐬̌𝐢𝐞 𝐮𝐯𝐞𝐝𝐞𝐧𝐞́𝐡𝐨: Regulácia bude zrejme vyzerať úplne inak, než sa nás snažia presviedčať naši volení zástupcovia. Je vidieť, že oni sami nemajú ani potuchy, čo sa vlastne po prvom máji bude na sídlisku diať. Už tento samotný fakt je dostatočným dôvodom na to, aby sa regulácia zrušila a pripravila odznovu a poriadne.