Jednou z vecí, ktorá ma pri diskusiách o parkovaní na sídlisku prekvapuje, je mlčanie väčšiny našich západniarskych (VMČ3)  poslancov.

V súčasnom období sú poslancami páni I. Šufliarsky, L. Richtárech, J. Ježík, V. Bella, R. Karczub a D. Košík.
Za prijatie VZN č. 227 (ktorým sa schválila regulácia parkovania na sídlisku Západ a mestských častiach Východ, Západ a Sever) hlasovali 18.9.2023 traja z nich – p. Šufliarsky, Richtárech a Karczub.

Je zrejmé, že téma regulácie je pre našich poslancov problematická – túto reguláciu neprediskutovali, nepripomienkovali ani neschválili. A v súčasnej dobe väčšina z nich len mlčky sleduje dianie a ponechali svojich voličov napospas dôsledkom totálne zbabranej regulácii. Pritom ide o najvážnejšiu celosídliskovú tému za posledné roky, možno aj za celú históriu sídiska. 

V snahe primäť ich k zapojeniu sa do diskusie (a vzhľadom na ich postavenie a právomoci najmä do riešenia problému) som im dňa 14.marca 2024 poslal emaily:
Žiaľ až doposiaľ (7.4.2024), to je za dobu troch týždňov, som ani od jedného z nich nedostal žiadnu reakciu.    

Takéto správanie poslancov považujem za neprijateľné. Myslím si, že sídlisko potrebuje aktívnych poslancov, ktorí sa budú s občanmi stretávať, diskutovať o dôležitých témach, a presadzovať ich záujmy. Aktuálne v tom naši poslanci totálne zlyhávajú.

(Email som neposlal I. Šufliarskemu, pretože jeho postoje ku regulácii sú dostatočne známe z FB diskusií, ani L. Richtárechovi, pretože s ním som sa osobne stretol niekoľko dní predtým. Keďže išlo o osobné stretnutie v priateľskej atmosfére, nebudem prezrádzať detaily, len poviem, že reguláciu podporuje tak ako je nastavená.)