V roku 2018 sa Miroslav Kusein uchádzal o primátorské kreslo aj pomocou prísľubu na výstavbu parkovacích domov na sídliskách.
Dnes ako viceprimátor zodpovedný za dopravu presadzuje na Západe reguláciu parkovania bez výstavby jediného parkovacieho domu.
Kedy a ako prišiel na to, že tie parkovacie domy vlastne nie sú potrebné?