Hlavným cieľom stránok je informovať o aktuálnych témach súvisiacich s riešením parkovania na sídlisku Zvolen – Západ.

Stránky vznikli z iniciatívy skupiny obyvateľov sídliska Západ. Tento projekt robíme vo svojom voľnom čase a na svoje vlastné náklady. Nemáme žiadne prepojenie na záujmové skupiny alebo politické strany.

Za iniciátorov tohto projektu
Ing. Marian Brláž, Novozámocká ul.
parkujnazapade@gmail.com