Jedným z najaktívnejších obhajcov plánovanej regulácie na Západe je viceprimátor Ľ. Zdút-Šťastný. Nekompromisne kritizuje všetkých, ktorí s touto reguláciou nesúhlasia a požadujú, aby bola pripravená kvalitnejšie, najmä aby bol najprv vybudovaný dostatočný počet parkovacích miest.

Avšak len nedávno sám požadoval to isté.

V roku 2021 inicioval petíciu, na základe ktorej prešiel výber parkovného v centre mesta pod správu mesta. Dobrá práca.
Petícia však obsahovala viacero bodov. V treťom bode požadovala:

“Zamedzenie spoplatnenia parkovania v mestských častiach, s výnimkou Centrálnej mestskej zóny, bez dôkladne vypracovanej Koncepcie statickej dopravy Mesta Zvolen, vybudovania primeraného počtu parkovacích miest a záchytných parkovísk v zmysle predvolebných sľubov vedenia mesta a poslancov zastupiteľstva.”

P. Zdút-Šťastný teda v petícii žiadal, aby parkovanie na sídliskách bolo spoplatnené až potom, ako bude:

1. Dôkladne vypracovaná Koncepcia statickej dopravy Mesta Zvolen

2. Vybudovaný primeraný počet parkovacích miest

3. Budú vybudované záchytné parkoviská

Dovolával sa pritom dodržania predvolebných sľubov vedenia mesta a poslancov. Petíciu podpísalo vyše tisíc Zvolenčanov, nepochybne aj mnohí Západniari. Vyzeralo to, že p. Zdút-Šťastný nikdy nedovolí, aby na sídlisku došlo k spusteniu regulácie bez náležitej prípravy.
Zvlášť po jeho vymenovaní na pozíciu viceprimátora sa zdalo, že kvalitnú prípravu regulácie parkovania aj na Západe už nebude možné prekaziť.
Žiaľ, že opak sa stáva pravdou.
Žiaľ, že aj jeho pričinením.

Bolo by preto dobre, aby p. Zdút-Šťastný západniarom vysvetlil, ktorá je to tá dôkladne vypracovaná koncepcia, kde je na Západe vybudovaný primeraný počet parkovacích miest, kde sú záchytné parkoviská.

A k tým sľubom vedenia mesta, ktorých plnenie vtedy požadoval, pribudol ešte jeden novší, od jeho súčasného šéfa: „Vybudujeme parkovacie domy na sídliskách vrátane podzemných parkovacích objektov so zelenou strechou.“ (Volebné noviny V. Maňka, 2022)