🟧V máji 2017 predstavila p. Balkovičová západniarom návrh VZN, ktorým sa malo na sídlisku zaviesť regulované parkovanie. Zámer sa nakoniec nerealizoval.

🟦V septembri 2023 MsZ schválilo návrh VZN (č. 227), podľa ktorého sa 1.5.2024 spustí regulácia parkovania na Západe.

Toto je porovnanie týchto dvoch návrhov:

Vydávanie parkovacích kariet
🟧 Len pre jedno vozidlo na domácnosť
🟦 Pre akýkoľvek počet vozidiel v domácnosti

Istota držiteľa karty, že zaparkuje
🟧 ÁNO (počet vydaných kariet mal zodpovedať počtu parkovacích miest)
🟦 NIE (môže byť vydaných o stovky kariet viac než je parkovacích miest)

Parkovacia karta pre osoby bez trvalého pobytu
🟧 NIE
🟦 ÁNO (400 eur/rok)

Výstavba nových parkovacích miest na sídlisku
🟧 NIE
🟦 NIE

Príprava záchytných parkovísk
🟧 NIE
🟦 NIE

Odporučenie, kam majú ísť vozidlá, ktoré na sídlisku nezaparkujú
🟧 NIE
🟦 NIE

Finančný prínos mesta
🟧 NIE (karty mali byť zadarmo, príp. za symbolickú sumu)
🟦 ÁNO (asi 100 000 eur ročne)

Parkovanie pre návštevy
🟧 NIE
🟦 ÁNO (1 eur/hod)

Diskusia s občanmi
🟧 ÁNO (na dvakrát, ešte pred schválením VZN)
🟦 NIE

Určený pracovník na zodpovedanie otázok verejnosti
🟧 ÁNO
🟦 NIE

Doba pre neregulované parkovanie
🟧 ÁNO (v pracovných dňoch od 7 do 16 hod)
🟦 NIE

Odstránenie nelegálneho parkovania (na zeleni, chodníkoch a pod)
🟧 ÁNO
🟦 ÁNO