Asi sa vám to už stalo – večer prechádzate ulicou hľadajúc voľné parkovacie miesto, no jediné voľné sú tie označené veľkou modrou tabuľou P a dodatkovou tabuľkou s EČV konkrétneho vozidla. To sú tzv. vyhradené parkovacie miesta (ďalej len VPM).

Máme tri druhy VPM:
1. Plne spoplatnené parkovacie miesto, stojí 400 eur na rok. Na jeho získanie nie je potrebné spĺňať žiadne špeciálne podmienky.
2. Miesto pre držiteľa preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP). Toto miesto má zvýhodnenú sadzbu 85 eur na rok.
3. Miesto pre osobu ZŤP, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu (PP). Toto VPM sa poskytuje zdarma.
(PP sa vydáva len osobe, ktorej zdravotné postihnutie patrí medzi konkrétne vymenované príslušnou vyhláškou, a súčasne je odkázaná na prepravu motorovým vozidlom.)

Na sídlisku je spolu 105 VPM. Z toho je
26 plne spoplatnených,
32 ZŤP
a 47 ZŤP + PP.
(Vo Zvolene je spolu 171 VPM, takže na Západe je ich vyše 60% celkového počtu.)

Rozhodnutie pre pridelenie VPM vydáva Odbor dopravy na základe žiadosti, rozhodnutie platí jeden rok. V prípade záujmu držiteľa sa však predlžuje.

Aké sú výhody VPM?

Pomoc tým, čo to skutočne potrebujú
Držitelia preukazu ZŤP s PP, ktorí sú odkázaní na prepravu motorovým vozidlom, majú vďaka VPM zabezpečené parkovanie v blízkosti svojho vchodu, čo je vítanou pomocou v ich zdravotnom obmedzení.

Isté parkovanie
Držiteľ VPM má vždy zabezpečené parkovacie miesto, aj v čase plnej obsadenosti okolitých parkovísk.

Príjem do mestského rozpočtu
Mesto má zo všetkých VPM ročný príjem takmer 20 tisíc eur, čo nie je zanedbateľná položka. Samozrejme, najväčšiu časť tejto sumy tvoria poplatky za plne spoplatnené miesta.

Aké sú nevýhody VPM?

Zhoršenie parkovania v lokalite
Výskumy hovoria, že parkovacie miesto rezervované pre konkrétneho užívateľa je reálne využívané iba 30 % času. Mimo tento čas je prázdne, a teda znižuje celkovú disponibilnú kapacitu lokality.
Pri nevyhradených, voľne dostupných miestach je využiteľnosť omnoho vyššia, keďže sa na nich počas dňa môže vystriedať viac áut.

Zneužívanie
Ak by sme hovorili len o držiteľoch ZŤP (bez PP), mnohí z nich si užívajú výhody lacného VPM neopodstatnene. Preukaz ZŤP sa totiž vydáva na mnoho diagnóz, ktoré nijako neovplyvňujú pohybové možnosti držiteľa preukazu. Nie je teda vôbec potrebné, aby takáto osoba parkovala blízko svojho vchodu. Mesto však nemá možnosti tieto prípady individuálne preverovať, preto je situácia taká, aká je.
Ďalším spôsobom, ktorým dochádza k zneužívaniu VPM, a to sa už týka aj plne spoplatnených miest, je parkovanie vozidiel s odlišnou EČV.
Ako to prebieha?
Ak má domácnosť dve vozidlá, a na jedno z nich si vybaví VPM, väčšinou nemá problém s parkovaním ani druhého. Vozidlo, ktoré príde domov skôr, zaparkuje na nejaké voľné dostupné miesto v okolí. Druhé vozidlo, ktoré príde neskôr, keď už sú všetky miesta obsadené, potom zastane na tomto VPM, a to aj napriek tomu, že jeho EČV sa nezhoduje s EČV uvedeným na dopravnej značke.
Podobne dokáže majiteľ miesta obslúžiť aj návštevu – svoje auto včas preparkuje na iné voľné miesto v okolí a vyhradené prenechá návšteve, ktorá by inak mohla mať problém zaparkovať.
V obidvoch prípadoch ide o dopravný priestupok, pretože na VPM označenom konkrétnou EČV nesmie stáť žiadne iné vozidlo, ani ak patrí tomu istému majiteľovi. Ale kde nie je žalobca, nie je ani sudca. Susedia sa o to nestarajú, a majiteľ nebude volať Mestskú políciu sám na seba.
(Sú aj prípady, keď majiteľ VPM vie, že miesto nebude určitý čas využívať, a dovolí napríklad susedovi, aby tam zatiaľ parkoval. Z hľadiska etiky, ako aj efektívneho využitia parkovacích miest to je síce akceptovateľné, ale z hľadiska zákona to je priestupok. Ak by niekto v takom prípade zavolal políciu, parkujúce vozidlo dostane papuču.)

Priestor na korupciu
Hoci je záujem o získanie VPM (hlavne plne spoplatneného a ZŤP bez PP) je pomerne veľký, počet VPM je limitovaný. Mesto ani Dopravný inšpektorát nechcú počet VPM na sídlisku zvyšovať, čo je určite správne.
Mesto nevedie poradovník záujemcov. Ak si žiadosť aj podáte, dostanete zamietavú odpoveď a tým ste vybavený. Informácia o blížiacom sa uvoľnení nejakého miesta sa tak dostane len vyvoleným.
Systém je teda neférový a diskriminačný, a vzniká tak priestor pre korupčné správanie. K miestam sa dostanú tí, ktorí si to dokážu zariadiť.
Ak aj niektorému držiteľovi končí ročná zmluva a nemá záujem o jej predĺženie, miesto dohodí svojmu známemu. Volá sa to “predĺženie vyhradeného miesta so zmenou majiteľa”. Takže naozaj je málo pravdepodobné, že by VPM získal niekto, kto nemá potrebné známosti.

Znížený tlak na riešenie parkovania
Ako okrajový argument hovoriaci proti doterajšiemu systému VPM možno uviesť aj skutočnosť, že sa tak do určitej miery znižuje tlak na riešenie parkovania. Zo skúsenosti vieme, že Mesto sa do toho veľmi nehrnie. Je to aj preto, že tlak od občanov je nedostatočný.
Ak by sa ku ich hlasu pridali aj tí, ktorí teraz majú pridelené VPM (pričom vieme, že z veľkej časti ide o ľudí s určitým vplyvom), mohlo by to napomôcť rýchlejšiemu postupu zo strany Mesta.

Čo s tým?
Aktuálne existuje na Meste snaha úplne zrušiť dve skupiny VPM – plne spoplatnené a ZŤP (bez PP). Ostať by mali len ZŤP s PP. Len na sídlisku Západ by tak pribudlo 58 voľne dostupných parkovacich miest.
Návrh zmeny sa pripravuje na ekonomickom oddelení Mesta. Zatiaľ nie je isté, či sa návrh dostane aj na zasadanie Mestského zastupiteľstva. Existujú totiž tlaky na to, aby sa veci nemenili.
A ak sa návrh aj dostane do MsZ, nemusí byť schválený. Medzi držiteľmi VPM sú totiž aj niektorí poslanci, prípadne ich známi.
Snahy o úpravu VPM tu boli už aj v minulosti, no nikdy nedošli do úspešného záveru.
Súčasný systém prideľovania VPM je zlý. Veríme, že tentoraz zvíťazí zdravý rozum.