O parkovaní pri bývalej škôlke sa stále diskutuje. Miestni obyvatelia hovoria, že bezplatných parkovacích miest ubudlo. Iní, hlavne bývalí poslanci, s tým nesúhlasia. 
 Aká je pravda?

Pozrime sa najprv, ako sa okolo škôlky parkovalo pred rekonštrukciou:

Popis k obrázku:
A: Tu sa parkovalo pozdĺžne s kapacitou asi 12 miest.
B: Tu sa parkovalo šikmo s kapacitou asi 23 miest.
C: Tu sa parkovalo kolmo s kapacitou asi 20 miest

Pred rekonštrukciou škôlky teda parkovalo v jej okolí spolu asi 55 áut. Tieto parkovacie miesta síce neboli všetky riadne vyznačené, ale denne sa využívali. Inak povedané, za parkovanie na týchto miestach vodič nedostal papuču. (Hovoríme len o ploche, ktorá sa neskôr stala predmetom výstavby v súvislosti s rekonštrukciou objektu.) A, samozrejme, boli bezplatné.

Pred rekonštrukciou sa investor čestným vyhlásením písomne zaviazal, že pre obyvateľov vybuduje 81 bezplatných parkovacích miest. Obyvatelia tej časti sa teda tešili na prírastok asi 26 bezplatných miest.

Aká je skutočnosť?

Celkovo bolo pri rekonštrukcii vybudovaných alebo opravených 166 parkovacích miest. Delia sa na týchto 6 častí:

A: V súčasnosti 24 kolmých platených parkovacích miest. V minulosti sa tam parkovalo pozdĺžne s kapacitou asi 12 miest.

B: V súčasnosti 23 kolmých bezplatných parkovacích miest. V minulosti sa tam parkovalo šikmo s kapacitou asi 23 miest.

C: V súčasnosti 11 platených parkovacích miest. V minulosti sa tam parkovalo kolmo s kapacitou asi 20 miest (miesta boli rozšírené smerom k Hronu)

D: V súčasnosti 21 parkovacích miest, určených pre zákazníkov prevádzok v objekte. Pre obyvateľov bezplatne dostupné iba v čase 19.00 – 07.00 hod. V minulosti sa tu neparkovalo.

E: V súčasnosti 43 parkovacích miest, počas dňa určené pre zákazníkov reštaurácie. Pre obyvateľov bezplatne dostupné iba v čase 23.00 – 08.00 hod. V minulosti sa tu neparkovalo.

F: V súčasnosti 44 platených parkovacích miest. V minulosti sa tu neparkovalo.

Ich prehľad, spolu s porovnaním súčasného a minulého stavu, je uvedený v tabuľke:

Z celkového počtu 166 parkovacích miest je 79 miest platených.
21 miest je pre obyvateľov bezplatne dostupných len obmedzene, a to len v čase od 19.00 do 07.00 hod.
43 miest je pre obyvateľov bezplatne dostupných len obmedzene, a to len v čase od 23.00 do 08.00 hod.

(Pre väčšinu bežných občanov, ktorí sa z práce vracajú okolo štvrtej-piatej sú tie obmedzene dostupné miesta prakticky nepoužiteľné.)

Celodenne je bezplatne dostupných teda iba 23 parkovacích miest.

Pravda je teda taká, že v porovnaní s predchádzajúcim stavom ubudlo 32 bezplatných celodenne dostupných parkovacích miest (32 = 55 – 23).

Zhrnutie:
Pred rekonštrukciou škôlky v jej okolí bezplatne parkovalo spolu asi 55 áut.
Občanom bolo sľúbené, že po rekonštrukcii tam bude 81 bezplatných miest, teda malo ich pribudnúť 26.
Namiesto toho im 32 ubudlo.
V porovnaní so sľubovaným počtom 81 bezplatných parkovacích miest chýba až 58 miest.

Poznámka (jún 2019): Dostupnosť 21 parkovacích miest D sa medzičasom zmenila z 19 hod na 18 hod. Viac info v článkoch Central Park: Jedna zmluva, tri podfuky a veľmi spokojní poslanci zo dňa 26.1.2019 a Úprava časovej dostupnosti parkoviska zo dňa 10.3.2019.